Dočká se Cermat konečně svého zrušení?

Cílem Cermatu je od samého počátku jeho vlastní zrušení. Tato prapodivná instituce dělá pro svoji autodestrukci všechno možné i nemožné. V poslední době jsou to opravdu psí kusy. Člověk by se tím mohl docela bavit, kdyby mu ve smíchu nebránily tragické dopady cermaťáckých zhůvěřilostí.

Cermatu se zase něco povedlo. Kvůli jedné maturitní úloze se už opět sepisují znalecké posudky, zasedají hodnoticí komise, vydávají se závěrečné zprávy. A o správnosti matematické úlohy bude možná rozhodovat soud,” napsal jsem již před pěti lety a znovu připomenul zde.

Jako kdybych to psal letos. Vlastně ne – věta “možná bude rozhodovat soud” už zastarala. Letos už soud totiž opravdu rozhodoval. A rozhodl.

Maturant R. L. měl loni na jaře poslední pokus na to zvládnout didaktický test z matematiky. A ani napotřetí ale neuspěl. Tentokrát o jeden jediný bod. Ten mohl získat  za správné řešení následující úlohy:

Maturant uvedl a měl smůlu. Podle klíče správných odpovědí totiž mělo být . Student se odvolal k Ministerstvu školství.

Každému, kdo si vybaví základy geometrie, je jasné, že studentova odpověď je stejně správná, jako ta cermaťácká. Kdyby měli cermaťáci a školští ministranti aspoň trochu soudnosti, vtáhli by ocas mezi nohy, stáhli hlavu mezi ramena a v tichosti by uznali svoji chybu. Student by dostal maturitní vysvědčení a jelo by se dál močálem černým kolem bílých skal.

Jenže ministerstvo odvolání zamítlo s absurdním odůvodněním, že řešení správné nebylo, protože nebylo uvedeno v klíči. Nebetyčně arogantním ministrantům jaksi nedošlo, že o správnosti výsledku v matematice nerozhoduje autorita sepisovatele takových nebo makových klíčů. A tak se student obrátil na soud.

Správným řešením úlohy tak, jak byla zadána, je dvojice hodnot a ” uvedl v odborném posudku Oldřich Botlík. Centrum podle něj uznávalo za správné pouze částečně správné . Řešení je rovněž částečně správné, mělo být tedy rovněž uznáno.

Někdo by mohl namítnout, že nemůže být správně, protože je v úloze výslovně uvedeno “dva různé úhly”. A se přece od v ničem neliší. Takto zřejmě uvažoval i zadavatel. Jenže to je hluboký omyl. Zde se totiž zaměňují dva různé pojmy. Úhel je podle své definice množina bodů v rovině ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. není úhel. Je číslo opatřené jednotkou. Je to velikost úhlu, což je něco úplně jiného. Na obrázku máme dva úhly – ; . Jsou to dvě různé množiny bodů, tj. různé úhly a oba mají stejnou velikost .

Já bych šel dokonce dál než kolega Botlík. Neřekl bych, že je “částečně správné” řešení. Podle mého názoru je to úplně správné řešení. V zadání totiž není určete “velikosti úhlů”, ale “velikost úhlu” (všimněte si jednotného čísla). Takže úloha se vlastně ptá jen na jednu z možných velikostí…

A pak vybuchla bomba. Student soud vyhrál. Verdikt, který tu ještě nebyl.

A co na to Cermat? Vtáhl aspoň teď ocas mezi nohy? Hlavu mezi ramena? Uznal svoji chybu? Omyl! Deficit jeho soudnosti začíná gradovat. Obrací se na Nejvyšší správní soud, aby se o maturitním prů*eu dověděli i ti, kteří o něm ještě nevědí.

Celá věc má ovšem ještě další dvě zajímavé stránky. Student opakoval ročník a letos maturitu z matematiky udělal na výbornou. Takže až Cermat pohoří i u Nejvyššího správního soudu, bude mít náš maturant maturity dvě. Na stejné škole, rok po sobě.

Úsměvná rarita? Jen do chvíle, než si uvědomíme, že student ztratil rok života, který mu už nikdo nikdy nevrátí. Co se mu ale “vrátit” může, jsou peníze, které by vydělal, kdyby ten rok mohl někde pracovat. Klidně i několik set tisíc korun. Bude je na Cermatu, resp. na ministerstvu jako zřizovateli, vymáhat? Byl by nebývale velkorysý, kdyby to neudělal.

Pak se může uvolnit lavina. Loňskou maturitu z matematiky neudělalo o jediný bod několik set lidí. Těžko samozřejmě zjišťovat, v kolika případech měla ten bod na svědomí stejná úloha, ale několik desítek by to klidně mohlo být. Všechny tyto případy by měly precedent a ministerstvo by tak mohlo přijít o miliony. A to už by mohl být konečně důvod k tomu, aby s Cermatem konečně zatočilo.

Nezbývá než doufat, že prohrané soudy s celostátní ostudou budou poslední akcí obludného spolku, který bude konečně z moci úřední rozpuštěný a vypuštěný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *