Publikace na Web of Science

1 Martišek, D: Fast Shape-From-Focus method for 3D object reconstruction, Optik - International Journal for Light and Electron Optics 169 (2018) 16–26

2 Martišek, D., Procházková, J.: The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials, Measurement Science Review, 17, (2017), No. 6, 273–281

3 Martišek, D.: 3D Reconstruction of the Surface Using a Standard Camera, Mathematical problems in Engineering, 2017, DOI 10.1155/2017/4642397

4 Martišek, D, Druckmüllerová, H.: Registration of Partially Focused Images for 2D and 3D Reconstruction of Oversized Samples, Scanning, 2017, DOI 10.1155/2017/8538215

5 Ficker, T., Martišek, D: Alternative Method for Assessing the Roughness Coefficients of Rock Joints, Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 30, Issue 4, 2016, pp. 224 – 238

6 Martišek, D.: Elimination of Gibbs and Nyquist–Shannon Phenomena in 3D Image Reconstruction, 3D Research, (2016), vol 7(16)

7 Ficker, T., Martišek, D.: Three-dimensional rock Joints and their topology assessments, Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, pp 349 – 345

8 Ficker, T., Martišek, D: Database 3D Surfaces for Evaluation of Joint Rock Coefficients, Procedia Engineering, 161:1361-1366, 2016

9 Ficker, T., Martišek, D: Three-dimensional reconstructions of solid surfaces using conventional microscopes, Scanning, Vol 38, (2016) pp. 21 – 35

10 Ficker, T., Martišek, D: 3D Image Reconstructions and the Nyquist–Shannon Theorem, 3D Research, (2015) 6:23

11 Ficker, T., Martišek, D.:Shear strength of rocks by visual assessment, Source of the Document International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2 (1), 2015, pp. 641-648

12 Ficker, T., Martišek, D: Computer Evaluation of Asperity Topology of Rock Joints, Procedia Earth and Planetary Science 15 (2015) pp. 125 - 132,

13 Martišek, D, Martišek, K.: Direct volume rendering methods for cell structures, Scanning, 2012 Vol 34 (No. 6), pp 367 – 377, ISSN: 0161-0457, IF 1.067 Top 10 in BioMedLib 2012

14 Ficker, T., Martišek, D.: Digital fracture surfaces and their roughness analysis: Applications to cement-based materials, Cement and Concrete Research (ELSEVIER), 2012 (42), No 6, pp. 827 – 833

15 Ficker, T., Martišek, D.: Roughness and fractality of fracture surfaces and Indicators of mechanical quantities of porous solids, Central European Journal of Physics, 2011, Vol. 9, (No 6), pp 1440-1445. ISSN: 1895- 1082

16 Ficker, T., Len, A., Martišek, D.: A remark on nano-particle stability of cement C-S-H Gel, Central European Journal of Physics, 2011, Vol 9, (No 2) 2011, pp 553-557, ISSN: 1895 – 1082

17 Martišek, D., Procházková, J.: Relation between algebraic and geometric view on NURBS tensor surfaces, Applications of Mathematics, No. 5/2010, pp. 419-430

18 Ficker, T., Martišek, D., Jennings, M. H.: Roughness of fracture surfaces and compressive strength of hydrated cement pastes, Cement and Concrete Research, 2010, Vol. 40, (No 6), pp. 947-955, ISSN: 0008- 8846

19 Ficker, T., Martišek, D., Chmelík, R., Lovicar, L., Němec, P.: Fracture surfaces of porous materials, EUROPHYSICS LETTERS, 2007, Vol. 80, No. 6, pp 1600-1604, ISSN: 0295-5075

20 Martišek, D.: The 2-D and 3-D processing of images provided by conventional microscopes, Scanning, Vol. 24 (No 6) USA 2002, pp. 284-296, ISSN 0161-0457

21 Ficker, T., Martišek, D.; Druckmüller, M.: Unconventional Multifractal Formalism and Image Analysis of Natural Fractals, Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 49 (1999), No. 10

Další publikace

1 Ficker, T., Martišek, D, Jennings, H. M.: Surface Roughness and Porosity of Hydrated Cement Pastes, Acta Polytechnica Vol. 51 No. 3/2011

2 Martišek, D, Druckmüllerová, H.: Multifocal Image Processing, Mathematics for Applications, Vol. 3(1), 2014, pp. 77-90

3 Martišek, D.: Joint Rock Coefficient Estimation Based on Hausdorff Dimension, Advanced in Pure Matematics, Vol. 7, 2017, pp. 615 – 640

4 Martišek, D.:Automatic Detection and Correction of Defective Pixel Clusters by Means of Nonlinear Regression, Digital Image Processing, An International Workshop, České Budějovice, 1996

5 Martišek, D, Mikulášek, K.: Inverse mapping and its use for 3-D data visualisation, Proceedings of The 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Nonlinear Systems, Brno 2001, Czech Society of Applied Elektromagnetics, Brno 2001, pp. 60-63

6 Martišek, D.: 3-D filters and their use for computer modelling, Aplimat, Bratislava 2002

7 Martišek, D.: The 2-D processing of images provided by confocal microscopes, Mendel, Brno 2002

8 Martišek, D.:Methods of detection of equipotential surfaces in cell structures, Proceedings of 4th Conference on Cell Biology, České Budějovice, 2002, pp.47-54, SBN 80-75232-181-1

9 Martišek, D, Druckmüller M.: Mathematical principles of Graphics Systems, The International Konference The Decidable and Undecidable in Mathematic Education, Brno. 2003

10 Martišek, D.: The numerical methods of 3-D cell structures reconstruction, Mendel, Brno 2004

11 Martišek, D.: New methods of transparent volume rendering, Mendel, Brno 2005

12 Martišek, D., Žák, V.: Mathematical pixel theory and fast graphic algorithms using Maple and .NET technology, Proceedings of the International Maple Conference, Canada 2006, pp. 146-161, ISSN 0124-0242

13 Martišek, D., Žák, V.: Fast graphic algorithm of implicit surfaces construction, Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG’2006, Kocovce 2006, pp. 180-184, ISBN 80-227-2489-0

14 Ficker, T., Martišek, D.: Unstable ground beneath large civil engineering structures, Part II: Unstable Material Discontinuities and their Digital Imaging, 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings (id 22332), Bratislava 2014

15 Ficker, T., Martišek, D.: Unstable ground beneath large civil engineering structures, Part III: Fourier Reconstruction of Material Discontinuities, 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings (id 22332), Bratislava 2014

16 Ficker, T., Martišek, D.: Unstable ground beneath large civil engineering structures, Part IV: Classification and Evaluation of Material Discontinuities, 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings (id 22332), Bratislava 2014

17 Martišek, D., Druckmüllerová, H.: Power-function method of fractal dimension estimation, 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122)

18 Štarha, P., Martišek, D., Matoušek, R.: Numerical Method of Object Reconstruction Using Moment Method, 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122)

19 Ficker, T., Martišek, D.:Shear strength of rocks by visual assessment, Source of the Document International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2 (1), 2015, pp. 641-648

20 Ficker, T., Martišek, D.: Confocal and non-confocal 3D reconstructions, 12th Workshop NDT 2014 (id 22528)

21 Ficker, T., Martišek, D.: Three-dimensional rock Joints and their topology assessments, Proceedings of the 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, pp 349 - 345

22 Procházková, J.; Martišek, D.:Notes on iterative closest point algorithm, 17th. conference on Applied Mathematics Aplimat 2018, pp. 876 - 884

23 Štarha, P.; Procházková, J.; Martišek, D.: The 3D Reconstruction of Material Surfaces Using Lens Intentional Colour Defects. Mendel 2018: 24th International conference on soft computing. June 2018

24 Martišek, D; Procházková, J.: Measurement of Rock Surface Asperities based on Shape from Focus Method, Mendel 2018: 24th International conference on soft computing. June 2018

Úspěšně řešené vědecké projekty

1. Výzkumný záměr – CEZ:J22/98:261100009 Netradiční metody výzkumu komplexních a neurčitých systémů (spoluřešitel)

2. Národní grant – Grantová agentura České republiky, č. 202/97/1407 Fraktální geometrie v?transportních procesech (spoluřešitel)

3. Studie proveditelnosti meteoradarové sítě ŘLP ČR, (spoluřešitel) Úvodní studie projektu 2000 (dílo podléhá zákonu 148/1998 sb. ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností)

4. Studie proveditelnosti meteoradarové sítě ŘLP ČR, Studie modifikace meteoradarového systému CZRAD pro potřeby ŘLP ČR s. p. a?prováděcí plán, Brno 2000 – spoluřešitel (dílo podléhá zákonu 148/1998 Sb. Ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností)

5. Studie meteoradarové infrastruktury ŘLP ČR s. p. Realizační studie využití meteoradarových dat CZRAD.v systémech ŘLP ČR s.p., Brno 2001 - spoluřešitel (dílo podléhá zákonu 148/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností)

6. Studie proveditelnosti meteoradarové sítě ŘLP ČR Projektová studie rozšíření CZRAD o meteoradarové čidlo umístěné v centrální poloze, Brno 2001 - spoluřešitel (dílo podléhá zákonu 148/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností)

7. Grantová agentura České republiky, č. 202/03/0011 Bariérové mikrovýboje a jejich degradační účinky (spoluřešitel)

8. Grantová agentura České republiky, č. 202/07/2007 Statistické dilema elektronových lavin (spoluřešitel)

9. Grantová agentura České republiky: Vývoj nové nedestruktivní metody pro posuzování pevnosti v tlaku hydratovaných cementovaných materiálů (2009 - 2012) (spoluřešitel)

10. Grantová agentura České republiky, č. 13-03403S Morfologická analýza lomových povrchu a její důsledky pro stabilitu velkých civilně-inženýrských staveb (2013 - 2017) (spoluřešitel)

Autorizovaný software

1. Martišek, D.: Conventional Microscope (2006)

2. Martišek, D.: Confocal Microscope (2006)

3. Martišek, D.: 16bit Optical Cuts reconstruction (2007)

4. Martišek, D.: Fractal analysis of cavus fibres (2007)

5. Martišek, D.: Scan Calculator (2007)

6. Martišek, D.: Graph2D (2008)

7. Martišek, D.: Graph3D (2008)

8. Martišek, D.: Fast Shape-From-Focus method (2016)