Kvalifikace

1971 - 1975   Gymnázium Brno, Lerchova 53
1975 - 1979   Pedagogická fakulta UJEP (dnešní MU)
1981   PaedDr. (učitelství 5. - 9. ročník)
1981 - 1983   Přírodovědecká fakulta UJEP (dnešní MU)
2000   PhD. (Matematické inženýrství)
2003   doc. (Aplikovaná matematika)